Zašto mrkva ima bijeli korijen?
Mnogi baštovani su se prilikom vađenja mrkve iznenadili kada su vidjeli da pojedine mrkve imaju korijen koji nije narandžast već bijel. Jedan dio baštovana će pomisliti da je to njihova krivica, da mrkvi nisu poklonili dovoljno pažnje, da je nisu dovoljno zalijevali ili đubrili. Drugi će okriviti proizvođača sjemena i ukrštanje sa divljom mrkvom.

Ovakav korijen nije sočan, neukusan je, gorak, drvenast.

Do pojave pojedinačnih mrkvi sa bijelim korijenom dolazi zbog:

1.    Zbog starenja sorte i degenerativnih promjena,
2.    Sakupljanjem sjemena od F1 hibrida
3.    Ukrštanja sa divljom mrkvom
4.    Nepravilne ishrane.

Što su sorte starije veća je mogućnost pojave bijelog korijena. Mrkva je stranooplodna vrsta, ali stalnim ukrštanjem srodnih biljaka dolazi do degenerativnih promjena i pojave korijena bijele boje koji podsjeća na divlje forme.

Sakupljanje sjemena F1 hibrida treba izbjegavati. Ukoliko sakupljate sjeme F1 hibrida mrkve ili bilo koje druge vrste trebate znati da potomstvo nikada neće imati osobine F1 hibrida i da dolazi do pojave cijepanja naslednih osobina. Jedan dio potomstva će svojim izgledom i drugim karakteristikama da podsjeća na divlje forme.

Mrkve sa bijelim korijenom se razlikuju od klasičnih narandžastih mrkvi. Njihova lisna rozeta je skoro potpuno horizontalna, listovi su više izrezani sa sitnijim listićima.

Do pojave pojedinačnog bijelog korijenja mrkve dolazi i zbog oprašivanja sa divljom mrkvom. Prilikom cvjetanja u krugu od 1 do 2km ne smije biti cvjetajućih biljaka divlje mrkve.

Bijeli korijen mrkve se može iskoristiti u narodnoj medicini, kao začin ili sastav marinada.

Drugi slučaj je da je korijen mrkve narandžast, ali je unutrašnjost bijela. Ovo nam govori da je mrkva tokom rasta i razvoja bila izložena nedostatku fosfora i kalijuma i višku azota. Takav korijen je suv i gorak, a središnji dio (srce mrkve) se lako odvaja.

Bijela mrkva

Postoje i  mrkve sa bijelim korijenom, to je sortna karakteristika. Avganistan, Pakistan i Iran su zemlje odakle potiču bijele sorte mrkve. Ove sorte imaju manjak pigmenta. Korijen bijelih sorti je izdužen, svijetle boje, veoma sočan, sladak i odlikuje se glatkoćom površine. Kod ovih sorti intenzivnija boja je pokazatelj da se radi o staroj biljci koja ima manje sočan i grub korijen. 

Comments