Vrijeme je sadnju kasnog kupusaKraj juna i početak jula je optimalno vrijeme za sadnju kasnog kupusa. 


Comments