Kako da riješite probleme u procesu kompostiranja i kako da odredite zrelost komposta?

 U prcesu kompostiranja se javljaju brojni problemi. Kako da riješiti probleme i dobijete dobar kompost?

Zelena salata nam može pomoći da odredimo zrelost komposta?

Više o kompostu i odgovorima na ova pitanja u novom Tekstu

Comments