Šta posijati na gredicu poslije bijelog luka?

 Bijeli luk je doktor u bašti, ali ni njega nije dobro uzgajati uvijek na istoj gredici.

Šta posijati poslije bijelog luka i zbog čega je to važno?

Više u Tekstu

Comments