Đubrivo od kvasca za papriku i paradajz

 Jeftino đubrivo od kvasca se lako priprema.

Zašto ga teba koristiti za papike i paradajz?

Kako se priprema?

Kako se koristi?

Odgovori su u Tekstu

Comments