Na šta obratiti pažnju kod formiranja bašte?

Kada ste se odlučili da formirate svoju baštu i snašli se za parče zemlje na kojem ćete gajiti povrće i voće potrebno je posmatrati i pratiti šta se tokom dana i godine dešava sa tim komadom zemlje.

Sunce i osvjetljenje

Pažnju treba obratiti na osvjetljenje parcele. Da li je parcela tokom cijelog dana osunčana? Da li ima visokog drveća koje bi stvaralo sjenu? Položaj parcele u odnosu na strane svijeta. Direktna sunčeva svjetlost je različita u različito doba dana i godine.

Vjetrovi

Odakle dolaze vjetrovi? Da li drveće i žbunje predstavljaju vjetrozaštitni pojas ili ih je potrebno zasaditi na određenom dijelu parcele.

Voda

Da li se voda zadržava na cijeloj parceli, jednom njenom dijelu ili se ne zadržava? Da li je visok nivo podzemne vode? Odgovore na ovo pitanje daće vam prisutna vegetacija (biljke). Biljke kao zukva će vam pokazati da je zemljište većim dijelom godine zabareno.

Da li je moguće obezbjediti zalijevanje bašte? Koliko je daleko izvor vode? Na kom mjestu je moguće izgraditi bazen za sakupljanje vode?

Nagib

Da li je parcela ravna ili je pod nagibom? Ukoliko je nagib veliki najbolje je izvršiti terasiranje naše buduće bašte.

Izbor povrća

U skladu sa željama članova porodice  i uslovima u bašti potrebno je napraviti spisak vrsta i sorti povrća koje ćemo sijati i saditi u bašti.

Plan bašte


Kada smo se odlučili šta ćemo gajiti u bašti potrebno je napraviti plan uvažavajući plodored, plodosmjenu, kompatibilnost, dužinu vegetacije.

Comments