Sadnja krompira - kada i kako?
Mnogi će na uzgajanje krompira odmahnuti rukom i reći da je lakše kupiti krompir u prodavnici, ali okus krompira koji sami uzgajate će nadmašiti sve krompire koje možete kupiti u prodavnicama. Osim toga, u svojoj bašti krompir možete uzgajati bez primjene pesticida i industrijskih đubriva.

Postoje mnoge tehnike sadnje krompira, ali je za sve zajedničko da se ispoštuju zahtjevi krtola krompira prema uslovima uzgajanja.

Krtole krompira ne treba saditi preduboko, u hladno, prevlažno i zbijeno zemljište. Nekada  su ljudi vezivali sadnju krompira sa početkom cvjetanja maslačka.

Termin sadnje krompira zavisiće od mnogo faktora:

1.    lokacije bašte
2.    temperature zemljišta
3.    pojave mraza
4.    kišovitog perioda
5.    snježnih padavina
6.    izbora sorte
7.    kvaliteta sjemenskih krtola.

U zavisnosti od navedenih faktora sadnja može da se obavlja do sredine maja. Naravno, kasniji rokovi sjetve su pogodniji za planinska područja.

Iskusni baštovani i baštovanke naklijavanjem krtola ubrzavaju nicanje krompira. Krupne krtole krompira se mogu sjeći, ali obratiti pažnju da svaki komad ima dobro razvijene dvije klice. Manje krtole ne sjeći već ih saditi cijele. Ukoliko sječete krompir koristite čist i dezinfikovan nož koji ćete povremeno tokom sječenja dezinfikovati u alkoholu. Prerezane krtole ostavite da stoje jedan do dva dana kako bi se rezovi osušili. Na taj način ćete spriječiti trulenje krompira.

Za sadnju krtola krompira odaberite parcele sa rahlim, dobro dreniram zemljištem. Optimalna temperatura zemljišta za sadnju krtola se kreće od 7 do 15°C, a može započeti kada je temperatura zemlje na dubini od 10cm dostigla vrijednost od 5°C.

Tradicionalno se krompir uzgaja u iskopanim redovima, a može i u pojedinačnim rupama. Međuredni razmak je oko 60cm, dok je razmak u redu oko 30cm. Krtole kropira ne treba saditi preduboko. Optimalna dubina sadnje krtola je do 10cm.

U narodnom riječniku krtole krompira se sade na razmak stopala u redu, a tri stopala međuredno.

Krompir je veliki potrošač hraniva i odgovara mu đubrenje organskim đubrivima. Može se đubrivo dodavati po cijeloj površini ili samo u redove. Danas većina malih baštovana koristi peletirani stajnjak koji rasipa u iskopane redove.

Prilikom sadnje obratiti pažnju kako polažemo krtolu u zemljište. Dio krompira gdje je krtola stolonom bila povezana sa matičnom biljkom okrenuti na dno iskopanog kanala, a dio sa više okaca ili klica okrenuti prema gore. To će uštedjeti energiju krtole u procesu nicanja, a mlada biljka će imati više početne hrane prije nego što samostalno započne proces fotosinteze.

Krtole koje se sade u hladno, vlažno i zbijeno zemljište sporije niču, podložnije su pojavi bolesti i napadu štetočina. Čak i kasnije, tokom razvoja, one lakše oboljevaju, posebno od plamenjače.

Krompir ne saditi poslije krompira, paradajza i drugih srodnika.Svidjelo mi se uzgajanje krompira ispod sijena. Više o tom eksperimentu koji primjenjujem u starom tekstu kako sam uzgajala krompir ispod sijena Sjetva krompira ispod sijenaComments