Krompir ispod sijena ili eksperiment koji je uspio
Prošle godine sam prvi put posadila krompir ispod sijena i veoma sam zadovoljna tim eksperimentom. Ove godine namjeravam povećati površinu na kojoj ću posaditi krompir na ovaj način. Ovakva sadnja krompira ima svoje prednosti, ali i mane. 

Ono što oduševljava je lakoća gajenja krompira ispod sijena u odnosu na klasičan način gajenja sa nagrtanjem zemlje.  Baštovani u poznim godinama mogu da na ovaj način posade krompir bez prevelikog napora.

Osnova ove metode je da sijeno, slama ili neki drugi materijal služe kao malč koji će spriječiti rast korova, ali i kao materijal kojim ćemo prekriti krtole krompira. Slame nemam, a trave ima u izobilju. Nakon košenja zelenu travu smo ostavili da se osuši. Tako dobijeno sijeno smo iskoristili za eksperiment gajenja krompira. Sloj sijena treba da je debljine od 35 do 50cm. Ako imate malo materijala za malč onda malo nagrnite zemlje preko krtola. To će umanjiti potrebnu debljinu malča, odnosno potrebnu količinu sijena.

Na izabranom mjestu smo motikama sastrugali travu, zemlju smo posuli sa malo pepela i na tako pripremljeno zemljište smo poredali krtole krompira. Nismo postavili karton koji bi spriječio nicanje korova. Sloj sijena je bio dovoljno debeo da spriječi nicanje korova. U jednom periodu smo bili uvjereni da smo stavili predebeo sloj sijena i da krompir neće niknuti, ali priroda iznenadi. 

Krompir je nikao.

Biljke krompira su se veoma lijepo razvijale i rasle. Od štetočina na jednom dijelu su se pojavili puževi golaći, ali 2016. godina definitivno nije bila njihova godina. Prošle godine su se pojavljivali u veoma malom broju i nisam imala problema sa puževima. 

Zaštita krompira se svela na tretiranje pripravkom od mlijeka i sode bikarbone poslije svake kiše. Vlage je bilo dovoljno i nisam ga dodatno zalijevala.

Razlika u odnosu na "klasično gajen" krompir je što su biljke krompira ispod slame ostale duže zelene, krtole su bile ujednačene krupnoće. Za sakupljanje uroda nije potreban naporan fizički rad odgrtanja zemlje sa krtola, dovoljno je vilama ukloniti sloj sijena.

Odnos količine uloženog rada i količine uroda je bio na strani ovakvog načina gajenja krompira i zbog toga i ove godine sadim krompir na ovakav način. Još jedna prednost ovakvog načina gajenja krompira je što je kod mene zemljište ilovasto - glinasto sa visokom podzemnom vodom, a na takvom zemljištu je veoma teško uzgajati povrće. 

"Klasično gajen" krompir se ne odnosi na ustaljen način gajenja krompira sa nagrtanjem. Već godinama gajimo krompir na malo izmjenjen način. O tome u nekom drugom postu.

Ukoliko želite rani krompir birajte rane sorte i naklijajte krtole krompira 2 do 3 sedmice prije sadnje.


Comments