Zašto se suše i opadaju cvjetovi i mladi plodovi krastavca


Veliki broj baštovana je primijetilo da cvjetovi i mladi plodovi krastavca žute i opadaju. 
Razlozi zbog kojih dolazi do ove pojave su brojni:

1.Veliki broj baštovana ne orezuje krastavce. Ostavljajući sve bočne priraste, posebno priraste u baznim etažama,  dolazi do formiranja velikog broja cvjetova  koje biljka nije u mogućnosti zadržati.

2. Ako je ishrana biljke slaba i ako je razmak između biljaka mali biljka će odbaciti suvišne cvjetove i svu hranu usmjeriti na preostale cvjetove i mlade plodove.

3.Dok biljka krastavca raste potrebno je obezbjediti dovoljnom količinom vode i hrane. Potrebe za vodom i hranom se naglo povećaju kada biljka dospije u fazu plodonošenja i potrebno je promijeniti režim ishrane i navodnjavanja i prilagoditi ga zahtjevima biljke. Potrebno je đubrivo sa više fosfora i kalijuma i drugim makro i mikroelemenata.

4. Gajenje partenokarpnih hibrida koji imaju pretežno ženske cvjetove i kod nekih hibrida dolazi teže do oprašivanja. Ili obezbjediti oprašivača ili uzeti u ruke muški cvijet i oprašiti ženske cvjetove.

5.Ne ostavljati veliki broj bočnih prirasta po jednoj biljci,ako se krastavac gaji u špaliru.

6. Cvijet može postati neplodan ako je temperatura suviše niska ili suviše visoka.

5. Не се гајити на пошасти краставаца на огромној величини. Њима није дозвољено да расту краставце у наставку, узимајући себи хранљиве материје.

6. Stvara se više muških cvjetova. Stvaranje ženskih cvjetova se može potaći ako se biljka krastavca đubri stajskim đubretom koji je fermentisao u buretu,rastvoren sa vodom.

7.Kod neredovnog zalijevanja biljka će odbaciti cvjetove u periodu zasušenja.

Comments