Berba i čuvanje cikle
Cikla je povrtna vrsta koja se odlikuje izuzetnim kvalitetom i ljekovitošću. Njen uzgoj nije komplikovan i može da se uzgaja i u njamanjim baštama, pa čak i na balkonima u saksijama ili raznim posudama. Po obliku cikle mogu biti okrugle, spljoštene i cilindrične. Sjetva cikle treba da se obavlja sukcesivno tokom godine kako bi se obezbjedila kontinuirana berba i upotreba svježe cikle. Berba se obavlja od proljeća do kasne jeseni u zavisnosti kada smo ciklu posijali. Vegetacija cikle traje 60 do 90 dana.

Najbolji kvalitet ima kada je veličine loptice za golf, a kada se koristi za pripremu zimnice kada ima promjer 5cm. Cikla može biti i većeg promjera, ali je treba obrati dok nije odrvenila. Pravi trenutak berbe je kada lišće polegne prema tlu. Dvije ili tri sedmice prije berbe treba prestati sa zalijevanjem.

Prilikom berbe treba obratiti pažnju da se bere mlada cikla bez oštećenja. Oštećenja dovode do gubitka soka i predstavljaju ulazna vrata za mnoge mikroorganizme koje izazivaju propadanje cikle. Berbu obavljati po suvom vremenu. Vlažno vrijeme otežava berbu i čišćene. Ciklu dobro očistiti, korijen se ne smije prekidati, a lisne drške prikratiti na 1 do 1,5cm. Optimalna temperatura čuvanja cikle kreće se između 0 i 10ºC. Cikla može da se čuva do 20 dana u frižideru u perforiranim najlon vrećicama.

Cikla se najbolje očuva pri temperaturi od 0 do 2ºC i pri vlažnosti od 90 do 95%.
Oblik repe utiče na mogućnost čuvanja cikle. Spljoštene cikle se čuvaju slabije od okruglih i cilindričnih sorti.

Na mogućnost čuvanja cikle utiče i poštovanje plodoreda. Dobri predusjevi za cilku su kupus, krastavac, grah. Loši predusjevi za ciklu su krompir, paradajz i luk. Paradajz i krompir utiču na pojavu nekroze i samim tim na mogućnost čuvanja.

U domaćinstvu se cikla i drugo korjenasto povrće mogu čuvati zajedno sa krompirom. Cikla može da se čuva u rasutom stanju, u drvenim gajbama, kutijama, kontejnerima. Cikla ne smije da se čuva u sloju koji je deblji od 1m. Na debljinu sloja utiče kvalite vazduha u prostoriji (podrumu) i njegova cirkulacija. Može da se čuva u perforiranim kesama, tresetu, pijesku ili piljevini.


Cikla može da se čuva i u bašti, bez vađenja iz zemlje. Ovakvo čuvanje se preporučuje za područja sa blažom klimom. Ciklu treba prekriti slojem slame ili sijena koji je štiti od izmrzavanja.

Comments