Od čega zavisi uspjeh kalemljenja?
Voćke se mogu razmnožavati generativn i vegetativno.

Generativno razmnožavanje ili razmnožavanje sjemenom ne prenosi osobine roditeljske biljke (matične biljke) već dobijamo voćno stablo čije se osobine razlikuju od osobina stabla sa kojeg je uzeto sjeme.

Vegetativno razmnožavanje omogućava vjerno prenošenje naslednih osobina majčinske biljke. Upravo ova osobina da se iz jednog malog dijela razvije nova biljka istih osobina kao i stablo sa koga je taj dio uzet iskorišćava se u proizvodnji voćnih sadnica. Razlikujemo mnogo načina vegetativnog razmnožavanja, a svakoj voćnoj vrsti odgovara određen način koji obezbjeđuje kvalitetnu sadnicu. Najkvalitetnije sadnice se dobijaju kalemljenjem, odnosnom spajanjem plemke i podloge.

Plemka je dio voćnog stabla iz koga će se razviti nadzemni dio koji vijerno prenosi osobine matičnog stabla.

Podloga je dio kalemljene sadnice koji obezbjeđuje korijen. Može biti proizvedena na vegetativni način ili iz sjemena.

Za uspješno kalemljenje i dobijanje kvalitetno ukalemljene sadnice utiče mnogo faktora:

  • kvalitet plemke - Plemka treba da je kvalitetna, da potiče sa voćnog stabla u punoj rodnosti. Pupoljci na kalem grančici trebaju biti dobro razvijeni. Isto vrijedi i za pupoljak kod kalemljenja pupoljkom.Kalem grančice uzimajte sa periferije krošnje. Uzima se središnji dio grančice ili pupoljci sa tog dijela. Vršni dio grančice se odbacuje.
  • podudaranje podloge i plemke - Kod kalemljena kalem grančicama debljina podloge i plemke treba da se podudara kako bi se osiguralo dobro i brzo srastanje. Ukoliko se kalemljene vrši pupoljkom dio drveta ispod pupoljka treba biti tanji kako bi osigurali dobro srastanje pupoljka i podloge.
  • higijena postupka kalemljena - U procesu kalemljena treba obratiti pažnju na higijenu kako ne bi došlo do prenošenja oboljenja. Alat treba biti dezinfikovan prije provođenja postupka kalemljenja.
  • brzina obavljanja kalemljenja - Presjeci koji su izloženi dejstvu vjetra i Sunca se isušuju i na taj način s esmanjuje uspješnost kalemljenja.
  • vremenski uslovi - Vremenski uslovi koji vladaju kada se vrši kalemljenje mogu uticati na uspješnost kalemljenja. Ne kalemiti ako je temperatur avazduha ispod 10°C. Niže temperature usporavaju kalusiranje - uspostavljanje podloge i plemke. Više temperature ubrzavaju kalusiranje, ali ne i previše visoke temperaure.
  • vegetativna faza - Kod kalemljenja kalem grančicom podloga i plemka treba da se nalaze u fazi mirovanja.
  • kalemarski nož - Za kalemljenje se koristi specijalan nož koji treba da je naoštren.

Comments