Trstika - trava za ishranu,ali i za ishranu stoke

Trstika je ukrasna trava koja se uzgaja kao ukras dvorišta. Zbog brzog širenja koristi se u borbi protiv erozije, a kada je mlada koristi se za ishranu stoke.

Više o Trstici u Tekstu

Comments