Pasuljica - zaboravljeno povrće otporno na sušu.

Ovaj put Vam donosim Tekst o zaboravljenom povrću - Pasuljici.


Pasuljica je srodnik metarske mahune i pripada porodici Vigni. Za razliku od graha Bisera, koji je poznat i pod nazivom Pasuljica, ova Pasuljica je otporna na sušu. Kad grah strada od visokih temperatura i suše Pasuljica daje dobar urod.

Comments