Četiri žene - četiri vrijedne pokretačice uspješnih poslova u seoskoj sredini

Danas je 15. oktobar -  mađunarodni Dan žena na selu.

Predstavljam vam tekst o četiri vrijedne ženekoje su u seoskim imanjima vidjele potencijal koji su iskoristile.


Comments