Šta kaže EU o sirćetu kao herbicidu?

 
Pitali ste, evo odgovora.

Evropska unija je odobrila sirće kao osnovni sastojak za suzbijanje korova na zaraslim površinama, ali uz stroge uslove:

  •  Koristite najviše dva puta godišnje u intervalima od 7 do 21 dan. 
  •  Smije se koristiti najviše šest posto sirćeta, dok se koncentrovano sirće i veće koncentracije moraju razrijediti prije upotrebe. 
  •  Nanositi samo na temperaturi vazduha većoj od 20 °C, sačekati najmanje dva do četiri dana nakon kiše prije tretmana. 
  •  Samo zakorovljene pod-površine smiju se tretirati.

Na kršenje ovih propisa može se prigovoriti i po potrebi kazniti od strane nadležnih organa za zaštitu životne sredine dotične opštine/grada.

Preporučuju ako želite učiniti nešto dobro za priorodu i zemlju da ne koristite sirće!Comments