Glodari u voćnjaku

Veoma često glodari mogu napraviti štete u našim voćnjacima zbog toga je potrebno redovito obilaziti voćnjak i promatrati sktivnosti glodara.
Kao štetočine u voćnjaku veoma često se javljaju:poljska voluharica,vodena voluharica,šumski miš,žutogrli miš,poljski prugasti miš,domaći miš i zec.

Poljska voluharica


Dužina tijela je10 do 12cm,a dužina repa oko 4cm.
O kakvoj se štetočini radi govori i podatak da u toku godine jedan par može dati i do milion potomaka (teortski).Jedan par obično ima 7 mladih koji postaju polno zreli nakon 2 mjeseca.
Jedna jedinka u toku godine pojede oko 7kg hrane.
Aktivna je tokom cijele zime i ne sprema zalihe hrane.

Vodena voluharica

Pravi zalihe hrane,a najveće štete pričinjava tokom proljeća.
Krupnija je od poljske voluharoce,dužina tijela je 12 do 22cm,a rep joj je dug 7 do 11cm.Tamnije obojenog krzna.
I ova voluharica ima brojno potomstvo.

Poljski prugasti miš

Lako se prepoznaje po tamnoj prugi na leđima.Dužina tijela je oko 10cm,a rep mu je duži od tijela i dug je oko 6 do 8cm.Svaštojed je.Godišnje ima 3 do 4 legla sa po 7 mladih.

Žutogrli miš

Ovaj miš je veoma proždljiv.Dužina tijela 14cm,a rep mu je dug koliko i tijelo.

Zec

Kako utvrditi kada je potrebno pristupiti suzbijanu u voćnjaku i na koji način možete pročitati u Tekstu o zaštiti voćnjaka od glodara

Comments