Da li nam je potreban održivi razvoj?

Često u medijima čujemo ovaj pojam, ali nismo ni svjesni na šta se misli pod ovim pojmom. Naš svijet se razvija, postajemo bogatiji, više je mogućnosti za obrazovanje, liječenje, kreativno izražavanje, putovanja i još mnogo toga.

A šta se krije iza tog napretka?

Šta tu može biti loše?

Kada razmaknete zavjesu koja skriva otkrićete mnogo loših i negativnih pojava. Otkićete podjelu ljudi i njihovih zajednica na bogate i siromašne, na obrazovane i neobrazovane, trošenje prirodnih resursa, uništavanje životne sredine i osiromašenje flore i faune.Da li nam je potreban održivi razvoj?

Sama nestabiljnost ljudskog društva je veoma stara. Mi zavisimo od prirode koja nas okružuje i njenih resursa, zavisimo od drugih ljudi i zajedničke interakcije. Odmakli smo se od vremena kada smo živjeli u skladu sa svojim okruženjem i sakupljali hranu. Danas uništavamo svoje okruženje kako bi zadovoljili svoje potrebe i hirove.  Od početka civilizacije čovjek uništava šume i mijenja sredinu u kojoj obitava. Došli smo do tačke kada više uništavamo nego što priroda može da obnovi.

Smatramo da je sve što čini naše okruženje mrtvo i da je naše pravo da to koristimo,pri tome zaboravljamo da je priroda živa.

1992 godineu Rio de Janeiro-u održana je UN Konferencija o održivom razvoju gdje su predstavnici 179 zemalja priznali da je svijet u nestabilnom stanju i da će  nedostatak obrazovanja, glad, siromaštvo, uništavanje ekosistema uticati na naš opstanak na planeti Zemlji. Prepoznato je da se ljudsko društvo iz neodrživog treba transvormisati u održivo. Na toj je Konferenciji usvojen je Plan djelovanja za rješavanje problema razvoja i životne sredine ili, poznatije,  kao Agenda 21.

Kako živjeti u skladu sa okolinom, da ljudi budu zdravi, da se hrane, zadovolje svoje potrebe? Svako može da doprinese toj transformaciji: pojedinci, NVO, neformalne grupe, lokalne vlasti...

Naš način života možemo nazvati potrošački i nije problem u potrošnji već u nerazumnoj potrošnji. Više nam nije ni jasno šta nam sve treba. Život nam se sveo na stalnu potrošnju. Od napredne zajednice postali smo primitivna koja uništava sve oko sebe i sebe samu.


Šta je to održivi razvoj?

Postoje brojne definicije ovog pojma održivi razvoj,a svima je zajedničko da je održivi razvoj okvir mjera koje zadovoljavaju potrebe sadašnjih generacija bez ili sa što manjim iscrpljivanjem prirodnih i drugih resursa, omogućavaju zadovoljenje potreba budućih generacija bez zagađenja prirode.

Sam koncept održivog razvoja se sastoji iz tri komponente:
-       zaštita prirodne sredine,
-       socijalna i
-       ekonomska komponenta.

Comments