Higijena plastenika kao važan faktor proizvodnje
Održavanje higijene plastenika je aktivnost koja se svakodnevno obavlja. Što je higijena plastenika na višem nivou to je manje problema u plasteničkoj proizvodnji što se tiče pojave simptoma oboljenja ili oštećenja od štetočina.

Treba voditi računa da se unutrašnjost i okolina plastenika redovno održavaju. Plastenik nije ostava svega što nam treba i ne treba.  

Alat i oprema koji se koriste u plasteniku treba da se koriste samo za tu svrhu. Ruke, alat i opremu redovno čistiti i prati.

Najbolje bi bilo da imamo posebnu odjeću za rad u plasteniku. Koristit posebnu obuću za rad u plasteniku ili je redovno prati prilikom ulaska u plastenik. U plasteniku izbjegavati nošenje nakita, jer nakit može da posluži kao „transportno sredstvo“ za prouzrokovače oboljenja. Ne unositi mobilni telefon u plastenik iz istog razloga.

Redovno vršiti pregleda plastenika i posađenih biljaka, opreme, alata.

Najmanje jednom godišnje, u proljeće ili jesen pristupiti čišćenju plastenika. Čišćenje se sprovodi prije zasnivanja proizvodnje, odnosno nakon završetka. Biljne ostatke iznijeti iz plastenika.

Drvene dijelove plastenika zaštiti od vlage,a metalne od hrđe. Hrđave dijelove što prije očistiti ili zamijeniti.

Redovno vršiti provjetravanje i sprovođenje preventivnih mjera.

Sprovoditi sanitarne mjere:

-dezinfekcija alata sa 70% alkoholom, posebno oruđa za orezivanje;

- može se dezinfikovati sa mlijekom u prahu. Uzmima se 100g mlijeka u prahu ( 35% proteina) i 1l vode;

-ruke redovno prati u toploj vodi sa sapunom;

-dezinfekcija kontejnera i saksija vrelom vodom pod pritiskom;

-upotreba zdravog sjemena i sadnog materijala;

-dezinfekcija zemlje;


-korištenje dezinfikovanog supstrata za proizvodnju presadnica.

Comments