FB Lanin blog

https://www.facebook.com/Laninblog

недеља, 06. март 2016.

Šta je dobro znati o uzgoju jagode

Novi tekst o uzgoju jagode: zahtjevi jagode prema tlu, izboru sistema uzgoja,dobri susjedi jagode, ko su dobri predusjevi,a ko loši.

Sve to možete saznati u


Tekst za BiH
Tekst za Hrvatsku
Tekas za Srbiju