Čišćenje zasada jagode tokom proljeća
Bokori jagode su prezimili i puni su osušenog i starog lišća, lišća sa simptomima bolesti ( posebno pjegavost jagode), stolona od prošle godine. Ukoliko bi zasad jagode ostavili u ovakvom stanju veoma bi brzo dobili džunglu u malom. Biljke bi bile podložne napadu štetočina i prouzrokovača oboljenja, a plodovi bi bili mali.
Kako bi i ove godine naše jagode bile u formi i obradovale nas krupnim, crvenim plodovima potrebno je zasad jagode očistiti od tog suvišnog biljnog materijala.

Sa bokora jagode uklanjamo sve lišće koje se osušilo, lišće sa simptomima pjegavosti ili nekog drugog oboljenja, prezimjelo lišće. Najlakše ćemo to obaviti makazama koje koristimo za orezivanje ruža, ali možemo koristit i obične makaze ako imamo mali zasad za domaćinstvo. Makaze trebaju da su oštre, čiste i dezinfikovane. Mogu se dezinfikovati alkoholom ili slabim rastvorom kalijum permanganata.

Nakon čišćenja bokora jagode potrebno je izvršiti prorjeđivanje bokora jagode. Jagoda raste tako što se račva. Gornji dio biljke razvija novo korijenje, ukorjenjuje se i nastavlja da raste i plodonosi dok donji dio (dio iz prošle godine) odumire. Stalnim rastom i račvanjem dolazi do zagušenja i stvaranja velikog broja novih biljčica jagode unutar bokora. Sve sitnije biljčice je potrebno ukloniti i ostaviti samo 3 najrazvijenije u bokoru jagode. Na ovaj način će se bokor jagode rasteretiti, neće doći do zagušenja, olakšaće se zaštita i plodovi će biti krupniji. Uklanjanje sitnijih i suvišnih biljčica uraditi nožem.

Tokom sezone je potrebno stalno uklanjati stolone koje jagoda stvara i kojim se širi na nove površine. Stvaranje stolona iscrpljuje se bokor jagode što ima veliki uticaj na plodonošenje i formiranje pupoljaka za narednu godinu.

Iz zasada jagode je potrebno ukloniti korov, razbiti pokoricu. Pored bokora je potrebno posaditi bijeli luk. Bijeli luk štiti jagodu od bolesti i štetočina.

Nakon čišćenja jagode je dobro tretirati sa pripravkom od bijelog luka koji će djelovati protiv oboljenja i štetočina.

Jagode prihraniti đubrivom od divizime, đubrivom od koprive ili rastvorom kokošijeg đubriva (dobro razblažiti ovo đubrivo).

Comments