Kako odabrati sjeme krastavca


Krastavac pripada grupi omiljenog povrća, a naručito je cijenjen kao ljetna, osvježavajuća salata. Možemo ga gajiti u baštama, u zatvorenim prostorima (staklenici, plastenici), ali ga možemo uzgajati i kao ukras terasa i balkona u posudama. Uzgoj krastavca nije komplikovan i ne zahtjeva veliki napor, ali krastavac ima svoje zahtjeve i karakteristike koje je potrebno ispoštovati kako bi dobili dobar urod.

Kod krastavca se susrećemo sa različitim tipovima, sortama i hibridima. Prilikom kupovine krastavca treba obratiti pažnju da kultivari krastavca prema mjestu gajenja mogu biti namijenjeni za gajenje na otvorenom (u bašti), u zatvorenom prostoru (plastenik) ili kombinovani. Prema načinu upotreba razlikuju se krastavci salatari koji se koriste za pripremu salata i krastavci kornišoni koji se koriste za pripremu zimnice.

Krastavac kornišon


Krastavac salatar


U bašti gajim krastavac salatar. Pošto je moja bašta pored jedne male rijeke (visoka vlažost vazduha) kornišone je veoma teško gajiti zbog njihove neotpornosti prema plamenjači krastavca. Zbog međusobnog oprašivanja od početne sorte Sunčani potok, drugih sorti i hibrida u tipu salatara dobila sam „novu sortu“ koju koristimo za pripremu svježih salata, a mlade plodove koristimo i za pripremu zimnice.

Plodovi krastavca na sebi mogu imati bodlje ili biti glatki.

Kod kupovine sjemena trebamo razlikovati šta je to sorta i šta je to hibrid.

Sorta označava grupu biljaka u okviru vrste sa tačno određenim karakteristikama koje vijerno prenose na svoje potomstvo. Jednom kada kupite sjeme i uzgojite biljke možete reprodukovati vlastito sjeme. Sakupljajući sjeme iz plodova vlastitih biljaka sledeće godine možete da zasijete identične biljke pod uslovom da ne dođe do ukrštanja sa divljim formama, drugim sortama ili hibridima.

Hibrid je na kesicama sjemena koje kupujete označen sa oznakom F1. Ova oznaka nam jasno govori da se radi o hibridnom sjemenu koje je nastalo ukrštanjem čistih linija (sorti). Ukrštanje se spontano dešava u prirodi i mnoge stare sorte su nastale na ovakav način. Ukrštanjem dvije čiste linije stvara se sjeme koje će dati biljke koje će po svojim osobinama biti superiornije u odnosu na roditeljske biljke, ali hibridne biljke neće vjerno prenijeti svoje karakteristike na potomstvo. Već u prvoj generaciji dobićemo biljke različitih karakteristika i to je razlog zašto se sjeme hibrida ne ostavlja za sledeću generaciju. Ukoliko ste radoznali šta ćete dobiti iz vlastitog sjemena možete sami eksperimentisati sa sjemenom kao i ja sa svojim salatarima.

Kod krastavca je karakteristično da ima odvojene muške i ženske cvjetove. Zastupljenost muških ili ženskih cvjetova varira u zavisnosti od sorte ili hibrida. Razlikuju se sorte ili hibridi sa čisto ženskim cvjetovima, sa pretežno ženskim cvjetovima, ali postoje i linije sa čisto muškim cvjetovima koje se koriste u stvaranju novih sorti i hibrida. Za zatvorene prostore najčešće se preporučuju hibridi koji se odlikuju pretežno ženskim cvjetovima ili čisto ženskim cvjetovima. Ovi hibridi se odlikuju sposobnošću partenokarpije – iz cvijeta se razvija plod bez oprašivanja. Ovakav plod ne sadrži sjeme. Međutim, bolji rezultati se postižu kada je pored partenokarpne sorte ili hibrida posađena sorta koja ima muške cvjetove i kada osiguramo oprašivanje (pčele). Oprašivanjem će se zametati više plodova, manje dolazi do opadanja plodova i plod se bolje razvija. Ukoliko gajite partenokarpnu sortu krastavca u plasteniku sadnja samo četiri biljke sorte koja ima i muške cvjetove, dvije  na početku i dvije nakraju plastenika, pospješićemo oprašivanje i povećati prinos krastavca.

Cvjetovi krastavca kod različitih sorti i hibrida mogu biti pojedinačni ili u grupama. Kod cvjetova u grupi često dolazi da se prvi cvijetovi razviju u plod dok ostali daju manje plodove ili opadaju. Ova pojava se izbjegava sadnjom sorte oprašivača.

Sjeme krastavca očuvaće klijavost 3 do 5 godina ako se čuva u optimalnim uslovima.

Kod kupovine krastavca primjetićete da se sjeme krastavca pakuje na različite načine. Sjeme može da se prodaje u klasičnim kesicama za sjeme i u kesicama unutar kojih se nalaze male vrećice u koje je upakovano sjeme. Sjeme u ovakvim malim vrećicama je zaštićeno od vlage, štetočina i prouzrokovača oboljenja i na taj način je produžena njegova klijavost.

Kod kupovine sjemena krastavca treba obratiti pažnju na:

·         da li je sorta ili hibrid,
·         da li se radi o salataru ili kornišonu,
·         vrijeme sazrijevanja – sorte i hibridi mogu biti rani, srednje rani i kasni,
·         period trajanja zrenja,
·         otpornost na bolesti, mraz, sušu, pojavu bolesti,
·         potrebu za oprašivanjem.


Krastavac ne treba gajiti na mjestu gdje je već gajen krastavac, ali ni tikve, tikice. Možemo ga uzgajati iz rasada, ali i sijati direktno u baštu. Prije sjetve krastavca odredite svoje zahtjeve i odaberite pravu sortu ili hibrid koji će zadovoljiti vaše potrebe.

Comments