Zaštita korijen od nematoda korjenovih kvržica

Nematode koje izazivaju kvržice na korijenu biljka su stalni stanovnici zemljišta, mogu da izazovu deformaciju korijena, krtole, umanjuju prinos, tržišnu vrijednost uroda ili da u potpunosti unište zasad gajenih vrsta.

Više u Tekstu

Comments