FB Lanin blog

https://www.facebook.com/Laninblog

петак, 21. април 2017.

Eko metode oporavka biljaka nakon ledenog talasa

Nakon niskih temperature biljkama koje su preživjele potrebna je dodatna pomoć kako bi se što prije oporavile od doživljenog stresa.

Više o ovoj temi  u Tekstu