Zašto malčirati zemljište?


Malč od drveta

Poslednjih godina smo svjedoci da stari načini uzgajanja biljaka više ne daju rezultate kao ranije. Vremenske prilike se mjenjaju, zemljište je devastirano pretjeranom obradom, upotrebom industrijskih đubriva i raznih preparata koji se koriste u proizvodnji hrane.

Najveći udarac u ovim promjenama trpi zemljište.Poslednjih godina ekstremni vremenski uslovi na našem području se sve češće dešavaju. Brzo se smjenjuju veoma niske temperature sa veoma visokim temperaturama. Kada tome dodamo i oranje, frezanje, stalno prevrtanje zemljišta vidjećemo rezultat sve siromašnije zemljište, zemljište slabih vodno - vazdušnih karakteristika, na površini tla se nakon kiše stvara pokorica. To su samo neki pokazatelji koliko smo narušili zemljište.
U rješenju tog problema sve više se okrećemo prirodi i starim metodama koje su se pokazale veoma učinkovitim. Posebno se ističe upotreba malča ili prostirke na površini zemljišta. Malčiranje predstavlja pokrivanje zemljišta oko biljkaka i ima za cilj:

 • da spriječi pretjerano isušivanje zemljišta,
 • da zadrži vlagu u zemljištu,
 • da zaštiti zemljište od pregrijavanja,
 • da zaštiti zemljište od ispiranja hranjivih elemenata,
 • da spriječi stvaranje pokorice na površini,
 • da tokom hladnih noći zaštiti korijen i prizemne tačke rasta biljaka od uticaja niskih temperatura,
 • da spriječi rast korova,
 • da stvori pogodne uslove za naseljavanje glista,
 • da se razlaže i na taj način obogaćuje zemljište hranjivim materijama - povećava plodnost.
Kao materijal za malč možemo koristiti razne organske i neorganske materijale. Na izbor materijala za malčiranje utiču osobine samog malč materijala kao i način korištenja.

Malč od organskih materija

Malč od trave


Kao malč mogu da se koriste slama raznih žitarica, sijeno ili pokošena trava prije formiranja sjemena, iglice četinara ( najčešće borove iglice), piljevina, papir, karton, kompost, glistenjak, suvo lišće, šišarke, pljeva od žitarica, ljuske sjemenki suncokreta i drugih biljaka i drugi materijali.

Malč od sijena


Ovaj malč, osim što će spriječiti isušivanje i isparavanje, spriječava stvaranje pokorice i povoljno utiče na sve osobine zemljišta. Kada se koristi organski malč treba uzeti u obzir namjenu, kulturu koja se malčira i vrstu malč materijala jer neki zakiseljuju zemljište. Ako je malč od organskog materijala (slama, sijeno) debeo samo 5 do 7cm smanjiće pojavu korova za nekoliko puta, korijen povrća će biti zaštićen od suše i razlaganjem malča će dobiti hraniva. Korov koji se i dalje razvija pod ovakvim lojem malč materijala su slak i pirevina. Ovi korovi su u stanju da se izduzuju ispod malča i na mjestu gdje je malč tanji ili ga nema da se opet pojave. Da bi se oništili i ovi korovi potreban je deblji sloj mača.

Najčešće se kao malč koristi slama. Zbog svojih osobina najbolja se pokazala slama od pšenice.

Ukoliko se koristi trava kao malč treba znati da se trava kosi prije formiranja sjemena i da se prethodno ostavi nekoliko dana da se prosuši (provene) ili da se u potpunosti osuši i tada koristimo sijeno. Malč od zelene trave ima negativne osobine:

 • privlači puževe i druge štetočine,
 • po kišovitom vremenu doprinosi bojavi truleži koja može da se prenese i na gajene biljke.

Malčiranem gredica tokom jeseni i raspadanje malč materijala do proljeća se stvara rahla gredica koja ne mora da se prekopava i već je na proljeće rahla i spremna za sjetvu.

Neorganski malč

Kao materijal se koriste: šljunak, pijesak, drobljeni kamen, drobljena cigla, namjenske ukrasne kuglice za malčiranje i drugi materijali.

Uloga neorganskog malča je da zaštiti površinu zemljišt aod pretjeranog isušivanja, zadrži vlagu u zemljištu, estetski dojam. Neorganski malč neće povećati plodonost zemljišta, ali utiče na fizičke karakteristike zemljišta.

Comments