Sadnja rasada paprike

Prije sadnje na polju rasad paprike treba da prođe kroz period kalenja. U ovom periodu mlade biljke se navikavaju na uslove van zaštićenog prostora:
  • Sunce,
  • vjetar,
  • temperaturna kolebanja,
  • niže temperature i sve ostale pojave.

Naglo iznošenje biljaka na Sunce dovodi do pojava ožegotina na lišću, čak cijela biljka može da strada.

Neophodno je pratiti vremensku prognozu i prilagoditi termin sadnje rasada i period kalenja rasada. Papriku nikada ne saditi na otvoreno kada je najavljeno zahlađenje. Biološka nula je za papriku temperatura od 13°C. Papriku saditi kada se zemljište dovoljno zagrijalo i kada temperatura tokom noći neće biti manja od 15°C.

U kontinentalnim krajevima papriku na otvoreno ne saditi prije sredine maja zbog pojave kasnih mrazeva koji u potpunosti mogu da unište mlade biljke.

Međuredni i redni razmak sadnje paprike zavisi od sortne karakteristike i prosječan razmak prilikom sjetve je 60 x 30cm. Treba znati da se ljute paprike sadne na manji razmak u redu.

Dubina sadnje treba da je do kotiledonih listića.

Papriku nikada ne zalijevati hladnom vodom.


Comments