Wednesday, 26 July 2017

Skakavci mogu napraviti priličnu štetu biljkama

Skakvci su štetočine koje sveke godine pičinjavaju štete na biljkama, a ciklično se pojavljuju u prenamnoženju. 

Više o skakavcima u Tekstu

No comments:

Post a Comment