FB Lanin blog

https://www.facebook.com/Laninblog

понедељак, 21. август 2017.

Sirak - korisna biljka

Svjedoci smo izmjenjenih vremenskih uslova. Uzgajanje kukuruza i sličnih kultura je pod znakom pitanja.

Sirak je kultura porijeklom iz Afrike i prilagođen visokim temperaturama i nedostatku vlage u zemljištu.

Više o uzgajanju sirka i njegovoj namjeni u Tekstu