Friday, 6 October 2017

Voće, rakije, likeri porodice Kolundžija

Porodica Kolundžija iz Velike Žuljevice kod Novog Grada se bavi voćarstvom,ali i proizvode razne rakije, likere i druge proizvode.

Više o ovoj vrijednoj porodici u Tekstu