Dezinfekcija zemljišta - koje su biološke metode
"Zamor zemljišta"
se javlja zbog intenzivnog uzgajanja biljaka u plasteniku i  njihove stalne smjene.
Tokom godina dolazi do nakupljanja prouzrokovača biljnih bolesti i raznih štetočina koji umanjuju ili u potpunosti mogu da unište gajene biljke.

Zbog toga se vrši dezinfekcija zemljišta. 
Postoje razni postupci, a prednost uvijek treba dati biološkim - neotrovnim postupcima.

Više u Tekstu

Comments