Svjetlana Knežević: "Naša djeca imaju pravo na kvalitetan život."


Program osnaživanja nezavisnih medija,

Independent media empowerment program (IMEP)


Ovaj tekst se realizuje u okviru projekta "Žene pričaju" zahvaljujući sredstvima iz IMEP program New Voices podržanog od strane USAID-a i Centra za promociju civilnog društva.

Svjetlana Knežević: "Naša djeca imaju pravo na kvalitetan život."


U Novom Gradu već 13 godina djeluje Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama „Iskra“. Ova neprofitna organizacija velika je podrška djeci i mladima sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima. Kroz mnogobrojne radionice, aktivnosti, edukacije jačaju kapacitete svojih korisnika kako bi ih osposobili i aktivno uključili u život zajednice.

Svjetlana Knežević: Udruženje je šansa za kvalitetan život naše djece.


„Svaki dan je borba, ali i uspjeh.“Prostorije Udruženja „Iskra“ su mjesto okupljanja članova i roditelja. Mjesto gdje se održavaju razne radionice primjerene mogućnostima članova. Osim radionica organizuju sportske aktivnosti, edukacije, izlete, proslave rođendana članova Udruženja.Izrađuju tkane šalove, narodne nošnje, nakit i razne kreativne radove.

Sa predsjednicom Upravnog odbora Udruženja Svjetlanom Knežević razgovaralam sam tokom manifestacije 11. Dani voćarstva, pčelarstva i našeg sela u Novom Gradu:

„Udruženje „Iskra“ je neprofitna organizacija koja se bavi rehabilitacijom i resocijalizacijom korisnika. Postojimo od 2006. godine, a organizujemo kreativne radionice, psihosocijalne radionice, sportke aktivnosti, druženja, proslave rođendana za naše korisnike, izlete. Svaki dan je borba, ali i uspjeh naše djece i nas roditelja. Borimo se za prava naše djece, za njihov sadržajniji i kvalitetniji život. To su djeca koja ne mogu samostalno da žive i funkcionišu, a na nama roditeljima je da stovrimo mjesto za njih. Veoma je teško za svakog roditelja, jer se postavlja pitanje kome da ostavimo našu djecu i šta poslije nas. Ovo Udruženje i svaki uspjeh naše djece daje nam snagu da se borimo za njihova prava i nikada nećemo stati radi ove naše djece.“


Zahvaljujući donatorskim sredstvima, firmama, pojedincima  i vlastitim sredstvima realizuju mnogobrojen aktivnosti za svoje korisnike. Svake godine organizuju „Dane Iskre“ u Novom Gradu. To je humanitarno – zabavna manifestacija koja ima humanitarni karakter i sva prikupljena sredstva od ulaznica iskoriste se za aktivnosti Udruženja.

Stvaraju fantastične kreativne radove

Na štandu sajamske manifestacije predstave radove svojih korisnika koje stvaraju tokom kreativnih radionica. Djeca i mladi na radionicama uče različite kreativne tehnike: slikanje, tkanje, heklanje, vez, izrada narodnih nošnji i mnoge druge tehnike.„Danas smo izaši na ovu tradicionalnu manifestaciju u Novom Gradu da pokažemo radove naše djece. Svake godine dobijemo štand i prikažemo dio naših radova. Za naše korisnike je veliko zadovoljstvo da pripremaju radove koje će izložiti. Ovo su radovi koje korisnici stvaraju tokom kreativnih radionicama. Imamo tkalački stan i djeca izrađuju tkane šalove. Rade sa fimo maso, vezu svatovske peškire, narodne nošnje, heklaju, izrađuju nakit. Bitno nam je da radimo na motorici djece i mladih. Neka djeca neće završiti rad za jednu radionicu, ali će uspjeti da izrade rad za dvije ili tri radionice. Mnogo radimo reciklažu, od starih materijala i predmeta stvaraju se nove stvari.“Ponosni na sportske uspjehe korisnika

Sportske aktivnosti su veoma važne za korisnike, a korisnici Udruženja učestvuju u takmičenjima koja organizuje Sportski savez MeNeRaLi Republike Srpske. Svake godine korisnici sa ovih takmičenja donesu i medalje, a ove godine troje korisnika je dobilo pravo da iduće godine u organizaciji Sportskog saveza MeNeRaLi putuje u Bečiće na pripreme.

„U plan  nam je da realuzijemo projekt sređivanja sportskog igrališta za naše korisnike i da bolje opremimo prostor Udruženja. To će još više korisnike zainteresovati za sportske aktivnosti. Osim radionica i sportskih aktivnosti organizujemo, razne izlete,  izlete na more koji su rehabilitacija za naše korisnike, podjele paketića i slične aktivnosti.“

Comments