Alternativna rodnost voćakaMnogo je faktora koji utiču na pojavu alternativne odnosti voćaka. 

Više o ovoj pojavi kod voćnih stabala i kako se može izbjeći u Tekstu

Comments