Divlje cvijeće u bašti štiti usjeve od štetnih insekata


Divlje cvijeće pomaže u biološkoj kontroli štetnih insekata.

Više o ovoj temi u Tekstu


Comments