Kamilica za dezinfekciju i naklijavanje sjemena, kao prirodan insekticid i fungicidKamilica je od velike pomoći baštovanima. Možemo je koristiti za dezifekciju i naklijavanje sjemena, kao insekticid i fungicid.

Od velike je pomoći kod uzgajanja rasada.

Više o kamilici u Tekstu

Comments