Koje biljne vrste se najbolje slažu sa jabukom?Na rast i razvoj jabuke, prinos i kvalitet plodova utiču druge biljne vrste. Veći je broj biljaka koje pozitivno djeluju na jabuku, alli postoje i biljke koje na negativan način djeluju.

Više o ovoj temi u Tekstu

Comments