Slakoperka - šta nam govori o kvalitetu zemljišta i koliko "krade" urod žita?

 Slakoperka ili obični stršac može da umanji urod žitarica do 50%, ali je i pokazatelj stanja zemljišta.

Više o slakoperki u novom Tekstu

Comments