Kišne giste pobošavaju zemljište

 Kišne gliste povećavaju plodnost zemljišta. 

Kako da ih privučete u baštu? Dodajte u zemlju ostatke kafe. Kišne gliste vole miris kafe. Osim toga, kafa će da odbija puževe.

Više u Tekstu

Comments