Plodovi krastavca su gorki. Šta možemo uraditi?

 Sa porastom temperature plodovi krastavca postaju gorki.

Zbog čega dolazi do pojave gorkih plodova?

Šta možemo učiniti da to spriječimo?

Na koji način možemo ukloniti gorčinu krastavca?

Odgovore na ova pitanja možete pronaći u Tekstu

Comments