Šta se dešava sa listovima paprike?

 Na listovima paprike mogu da se pojave razne promjene. Ljubičasti listovi i uvtanje listova se veoma često mogu primjetiti na biljci paprike.

Zašto dolazi do tih promjena na listu?

Kako da ih spriječimo?

Više u Tekstu

Comments