Kako hidrogen peroksidom zaštititi povrće?

 Hidrogen peroksid možemo koristiti u zaštiti povrća od biljnih bolesti i napada štetočina.

Osim za tretiranje biljaka, možemo ga koristiti za zalijevanje zemljišta.

Više o upotrebi hidogen peoksida i koncentraciji u Tekstu

Comments