Raspored radova u bašti i voćnjaku

Decembar

Priprema alta i nabavka nove opreme i alata,čuvanje i nabavka sjemena.

Januar

Potrebno je načiniti plan buduće sadnje u bašti,raspored povrtnih kultura - obratiti pažnju koje su dobri,a koje loši susjedi,koje vrste sadite u združenim usjevima,koje u hladovinu,a koje na sunčane položaje. Obići voćnjak i vinograd i pregledati  zasade,da li su prisutna oštećenja od glodara,zečeva i srna i ima li njihovih tragova.Nabavljati sjeme koje nam nedostaje. U zagrijanim prostorima početi sa sjetvom rasada za ranu proizvodnju povrća u plastenicima i staklenicima sa grijanjem.

Februar

U voćnjaku nastaviti sa zaštitom voća od glodara i u zavisnosti od vremenskih uslova preduzeti mjere u cilju njihovog suzbijanja. Ako su prisutni glodari i zečevi vezati oko stabala grančice smrče ili pelin ili preuzeti neke druge mjere.

Krajem februara,u zavisnosti od vremenskih uslova i lokaliteta započeti sa sjetvom boba,bijelog i crvenog luka,salate.

Mart

Pravo vrijeme za aktivan početak radova u bašti. Baštu podijeliti u 4 dijela.

U prvi dio planirati sjetvu:krastavac,kupus,tikvice.
Drugi dio:luk,paradajz,rotkvice,bijeli luk,zeleno povrće-
Treći dio:mrkva,peršun,repa.
Četvrti dio:rani krompir.

Vrijeme za pravljenje plastenika.

Počinje proizvodnja rasada za sjetvu u plastenicima i na otvorenom.

Comments