Dolazi zimaKasna je jesen i zima stiže, ali radovi se nastavljaju. U bašti i voćnjaku potrebno je ukloniti biljne ostatke, izvršiti sanitarno orezivanje voćnih stabala i žbunova.

Obaviti sjetvu i sadnju povrtnih kultura koje će prezimiti na otvorenom ili u plasteniku. Vrijeme je sjetve i sadnje crvenog i bijelog luka, špinata, raznih salata.

Kompostnu hrpu zaštiti prekrivanjem kako bi osigurali povoljne uslove bez smrzavanja kompostne mase i dozrijevanje komposta tokom zime. Hrpu prekriti folijom, daskama ili kartonom i prekriti sa slojem zemlje debljine oko 30cm.

U voćnjaku zaštiti mlade sadnice zaštitnom mrežom ili drugim priručnim sredstvom od srna i glodara. Vršiti redovne pregleda na prisutnost i štete od glodara i u skladu sa situacijom na terenu preduzimati aktivnosti u cilju smanjenja štete.

Ukloniti sve polomljene grane i mumificirane plodove.

U bašti i voćnjaku postaviti hranilice za ptice. One su naši pomagači u borbi sa štetočinama. Pored hranilica pticama treba obezbjediti i vodu za piće.

Nakon završenih radova sav alat makaze za orezivanje, motike, ašivi i drugo treba očistiti, oprati. Na alatu na kome se pojavila rđa obaviti čišćenje brusnim papirom. Alat koji je tup potrebno je naoštriti. Alat premazati uljem kako bi zaštitili površinu od propadanja.

Uskladišteno povrće redovno provjeravati da se nisu pojavili simptomi truljenja ili oštećenja od štetočina. Najčešći razlog propadanja uskladištenog povrća (krompir, bundeve, jabuke, kruške, rokve, repe, kupusa i drugih plodova) je povećana vlažnost u prostoriji.

Comments