Sadnja vinove loze
Sadnji vinove loze možemo pristupiti nakon opadanja listova, posebno kada ne postoji opasnost od jakih mrazeva. Za sadnju kupujte kvalitetne lozne sadnice, jer od njihovog kvaliteta ovisiće razvoj čokota i rodnost.

Za sadnju odaberite kvalitetne, jednogodišnje sadnice koje trebaju imati dobro razvijen korijen sa najmanje tri dobro razvijena račvanja. sadnica ne smije biti oštećena, spojno mjesto (mjesto spajanja podloge i kalemljene sorte) mora biti dobro sraslo bez pukotina, ne smije biti izraslina, simptoma oboljenja. Vrh sadnice treba da je zaštićen parafinom. Parafin štiti od isušivanja.

Prilikom sadnje kopaju se sadne rupe koje su manje nego što je to slučaj prilikom sanje voćnih sadnica. Širina rupe se kreće od 30 do 40cm. Dubina sadnje se kreće od 30 do 50cm i ona je specifična. Dubina sadnje zavisi od sortne karakteristike, nagiba terena, reljefa, nagiba, erozije. Na dno rupe se stavlja sloj zemlje izmješan sa đubrivom ili kompostom, zatim sloj zemlje, postavlja sadnica i vrši zatrpavanje. Pored sadnice se postavlja štap za koji će se vezati lastar koji će se razviti u proljeće. Ukoliko se očekuje hladna zima sadnica se nakon sadnje može zagrnuti zemljon kako bi se kalem zaštitio od niskih temperatura. U proljeće je potrebno nagrnutu zemlju razgrnuti kako ne bi došlo do propadanja loznog kalema.

Comments