Da li možemo kompostirati orahovo lišće?
Orah je drvenasta vrsta koja stvara mnogo listova, ali oprez sa njegovim lišćem.

U svojim listovima orah sadrži juglon i druge materije koje sprečavaju rast drugih biljnihh vrsta. Zbog toga orahovo lišće ima efekat herbicida.

Lišće oraha se može kompostirati, ali treba znati da sporije truli tj. sporije se raspada u kompostnoj masi. Od mase materijala dodatog u kompostnu masu orahovog lišća ne treba biti više od 1/4. U kombinaciji sa iglicama četinara povećava kiselost zemljišta. Prilikom kompostiranja ovo lišće oslobađa isparljiva jedinjenja.

Izbjegavati korišćenje komposta sa orahovim lišćem kod povrća i jednogodišnjeg cvijeća. Kompost koji sadrži  orahovo lišće koristiti kod višegodišnjih vrsta, ali samo ako je količina orahovog lišća u ukupnoj kompostnoj masi mala.

Orahovo lišće možemo odlagati na mjesta na kojima želimo spriječiti rast korova. Ono će djelovati kao prirodni herbicid.

Lišće svojim mirisom tjera mnoge insekte. Nekada se lišće koristilo u kao dodatak stajskoj stelji, jer svojim mirisom tjera insekte.

Comments