Kako zaštiti biljke od niskih temperatura

Dolazi nam period u kome vladaju niske temperature.

Neke biljke je potrebno zaštititi kako ne bi došlo do njihovog izmrzavanja. Za zaštitu biljaka možemo koristiti razne priručne materijale kao što su sijeno, slama, grančice četinara.

Više o ovoj temi u novom Tekstu


Comments