Šta se ne orezuje?
Ovo je period kada se obavlja rezidba stabala i grmova, ali neke vrste ne treba orezivati ili ih orezivati sa velikom pažnjom. 

Jedna takva vrsta je magnolija i bez velike potrebe ne treba je orezivati. Svaki zahvat koji ima za cilj uklanjanje grana i grančica na stablu magnolije će biti vidljiv tokom cijelog života stabla. Razlog tome je što magnolije ne stvaraju mladice iz starog drveta i svaki zahvat je vidljiv u narednim godinama.Ukoliko se rezidba magnolije obavlja na nestručan način možemo dobiti stablo sa ružnom krošnjom, krošnjom sa šupljinama.

Ako magnoliji odrežete neku deblju granu stvoriće se praznina koju magnolija neće popuniti novim prirastima. Osim toga, magnolija sporo raste i kod rezidbe treba obratiti pažnju i na tu njenu osobinu.

Hamamelis je još jedna vrsta koja ne voli rezidbu. Kod hamamelisa je karakteristično da se mogu uklanjati tanke, mlade grančice bez bojazni za posljedice.

Pored magnolije i hamamelisa rezidba se ne preporučuje ni kod japanske udikovine, dlanolisnog javora i zanovijeti.

Comments