Problemi sa plodonošenjem maline
Veli broj domaćinstava posvetio se uzgoju maline, ali gajenje maline nije jednostavno i lako. Malina traži i mnogo rada i mnogo znanja.

I pored toga što malina raste kao divlja forma na našim prostorima ona traži pažnju kako bi nas darovala svojim slatkim plodovima. Međutim, često se dešava da izostane plodonošenje maline. U ovom tekstu ćemo se baviti problemima izostanka plodonošenja maline koji mogu da se otklone i nisu fatalni kao virusna oboljenja.

Do izostanka plodonošenja može doći zbog:

  1. Neadekvatnog izbora lokacije za malinjak,
  2. Preguste sadnje,
  3. Nepravilne brige o malini,
  4. Pojave sušnog razdoblja u vrijeme oprašivanja,
  5. Štetočina i bolesti.

Izbor lokacije za malinjak

Prilikom podizanja zasada malina izabrati lokacije koje svojim karakteristikama odgovaraju malini. Uspjeva na terenima koji su osunčani, sa dobrom ventilacijom (provjetravanjem), dobrim vodno – vazdušnim osobinama zemljišta. Izbjegavati gajenje u kotlinama zbog problema sa nakupljanjem hladnog vazduha u takvim kotlinama i pojave oštećenja od mraza.
Prije bilo kakvih radova uraditi analizu zemljišta. Malina ne podnosi teška, zbijena zemljišta. Ima osjetljiv korijen. Izbjegavati glinovita i zabarena zemljišta.

Bez dobre analize uslova i kvaliteta parcele ne zasnivati malinjak.

Pregusta sadnja

Najčešća greška prilikom podizanja malinjaka je pregusta sadnja. Mnogi smatraju da će im gušća sadnja dati veći urod, ali to je zabluda. Malina će tokom godina formirati izdanke i zatvoriti potreban sklop. Pregusta sadnja će dovesti do zagušenja, malina neće moći da cvijeta i formira plodove i formirani plodovi biće lošijeg kvaliteta.

Da bi se umanjila početna greška napravljenja prilikom sadnje potrebno je lopatom izvaditi suvišne izdanke i redovno ih uklanjati tokom vegetacije.

Nepravilna brige o malini

Za uspješno gajenje maline potrebno joj je posvetiti pažnju. Ona zahtijeva mnogo rada i pravilne njege u vidu đubrenja, orezivanja, navodnjavanja. Najčešće do izostanka plodonošenja dolazi zbog neznanja  ili izostanka brige o malinjaku.

Kod klasičnih sorti u jesen uklanjati izrođene izdanke. Na njima mogu da prezime mnoge štetočine i prouzrokovači oboljenja. Tokom vegetacije potrebno je redovno uklanjati novostvorene izdanke koji su suvišni. Vršiti đubrenje i navodnjavanje. Vršiti stalni nadzor malinjaka i zaštitu od štetočina i prouzrokovača oboljenja. Zdrav malinjak će manje biti podložan pojavi bolesti i napadu štetočina.

Nedostatak pojedinih elemenata u ishrani maline. Nedostatak bora dovodo do slabijeg formiranja prašnika i opadanja mladih plodova.

Pojave sušnog razdoblja u vrijeme oprašivanja

Pojava sušnog perioda i visokih temperatura u vrijeme cvijetanja i oprašivanja može dovesti do izostanka plodonošenja. Pojava ovakvog perioda dovodi do slabog zametanja plodova, manje rodnosti i malih i nekvalitetnih plodova.

Da bi se umanjilo dejstvo suše i visokih temperatura vršiti redovno zalijevanje malinjaka. Obično iskusni malinari urade jedno obilno zalijevanje i sledeća zalijevanja sa normalnom zalivnom normom. Pomaže i zasjenjivanje.

Štetočine i bolesti

Do pojave izostanka ili smanjenog plodonošenja mogu dovesti i mnoge bolesti i štetočine. Zbog toga je veoma važno redovno obilaziti malinjak i vršiti pregleda na prisustvo štetočina i pojavu obljenja, sprovoditi higijenu malinjaka, redovno đubriti i navodnjavati malinjak, vršiti rezidbu maline i sprovoditi mjere zaštite.


Najčešći uzročnik izostanka plodonošenja su mravi. Dešava se da malina cvijeta, ali da nema uroda. Na mrave ne obraćamo pažnju i oni nesmetano čine štetu na cvijetu i mladim plodovima. Rezultat aktivnosti mrava možete lako primjetiti u vrijeme zrenja plodova kada se vide rehuljavi plodovi tj. plod sa tek nekoliko normalno formiranih bobica. Zato već od početka vegetacije pratiti pojavu mrava. Osim što mogu napraviti štetu na cvijetu i plodu mogu da unište i korijen ako u blizini maline formiraju mravinjak. Na maline donose i lisne uši, jer formiraju farme lisnih ušiju kako bi se hranili mednom rosom koju stvaraju uši. Uši prenose viruse i zato se prisustvu mrava treba posvetiti velika pažnja.

Comments