Šta učiniti sa lišajevima na kori voćnih stabala
Deblo i grane voćnih staba veoma često naseljavaju lišajevi. Oni direktno ne uništavaju stabla, ali ih vremenom iscrpljuju.

Mnoge štetočine se skrivaju u lišajevima, tu i prezimljuju. Na njima se zadržavaju spore gljivica koje izazivaju biljne bolesti. Stablo ne može da diše i na taj način se usporava rast stabla. Zbog svega navedenog lišajeve je potrebno ukloniti da stabla. Uklanjanje lišajeva obavlja se tokom kasne jeseni kada je opalo lišće, zime  ili ranog proljeća prije kretanja vegetacije. Ne uklanjati lišajeve ako je vegetacija krenula, jer mehaničko struganje i tretiranje stabla preparatima protiv lišajeva može dovesti do sušenja otvorenih pupoljaka i cvijetova.

Prisustvo lišajeva na stablu nam govori da je stabo doživjelo stres ili da je počelo da odumire. Lišajevi ne naseljavaju zdrava, vitalna stabla. Mogu biti različitog oblika: kao kora, rozeta, koral, žbun. I po boji se razlikuju: zeleni, sivi, smeđi i raznih drugih boja i nijansi.

Javljaju se na svim voćnim vrstama, a posebno na šljivi, orahu i jabuci. Naseljavaju površinu kore debla i grana. Redovno se javljaju na stablima zapuštenih voćnjaka, starim voćnim stablima, stablima izloženim stresu ili na voćnim stablima pored rijeka, jezera i potoka. Njihovoj pojavi pogoduje visoka vlažnost zemljišta i vazduha. Javiće se na terenima gdje je podzemna voda na 1,5m, a to djeluje stresno na korijen voćaka – posebno na krušku i jabuku.

Lišaj je zajednica algi i gljiva u kojoj alge zajednički organizam snabdjevaju proizvodima fotosinteze dok gljive snabdjevaju mineralnim materijama i vodom. Ne radi se o parazitskom organizmu već o organizmu koji samo živi na površini kore stabla. Na Zemlji postoji skoro 20 000 lišajeva.

Oni ne uništavaju stablo, ali prave prolaz za mnoge patogene i štetočine koji će na kraju da unište stablo.

Lišajevi imaju i dobru stranu

Lišajevi se pojavljuju na stablima koja se nalaze u ekološki čistim, zdravim područjima. Tamo gdje rastu lišajevi vazduh i voda su veoma čisti.

Ne javljaju se u voćnjacima gdje se intenzivno koriste hemijski preparati za zaštitu, posebno preparati od bakra. Ova sredsva suzbijaju rast i razvoj lišajeva.

Kako se boriti protiv lišajeva

Treba znati da se lišajevi uklanjaju sa stabla, ali dok se ne otkloni uzrok stresa  oni će se stalno pojavljivati. Za njihovo mehaničko uklanjanje struganjem potrebni su nam:

·         najlon ili platno koje ćemo prostrijeti ispod drveta sa kojeg uklanjamo lišajeve,
·         špatula,
·         drvene lopatice,
·         nož – lišajevi se uklanjaju tupom stranom noža,
·         čelična četka.

Ispod stabla koje čistimo potrebno je prostrijeti najlon kako bi prilikom čišćenja i četkanja uklonjeni materijal padao na njega. Kora i lišajevi koje uklonimo sadrže štetočine i spore patogena. Sakupiti nastrugani otpad i ukloniti iz voćnjaka, najbolje spaliti.

Smatra se da su drvene lopatice najbolje za čišćenje, jer metalni alat može izazvati oštećenje tkiva stabla.

Nakon struganja stablo se može prekrečiti kako bi uradili i dezinfekciju.

Stabla na kojima se razviajju lišajevi mogu se tretirati različitim preparatima. Ako lišajevi nisu zahvatili veliku površinu stablo se može tretirati krečnim mlijekom – 1kg kreča i 10l vode. Nakon kiše tretman ponoviti. Tretirati deblo i deblje grane.

Stablo se može premazivati i mazivom od soli i pepela drveta. Uzeti 1kg soli, 2kg pepela, 2 sapuna i preliti sa 10 litara vode. Sve dobro promiješati i zagrijavati do ključanja. Pustiti da se ohladi i time premazati stabla.

Vršiti redovnu rezidbu stabala i održavati krošnju rastresitom. Ukoliko su voćna stabla u potpunosti prekrivena lišajevima treba uraditi sanitarnu rezibu, ukloniti suvišne grane i na taj način pospješiti provjetravanje krošnje.

Ne preduzimati nikakve aktivnosti ako je temperatura ispod 2ºC. Redovno pregledati u kakvom stanju se nalaze stabla i da li su prisutni lišajevi. Manje površine se lakše čiste.


Stara stabla prirodno odumiru i lišajevi ih prekrivaju.

Comments