Uvenuće karanfila
Na biljkama karanfila može se pojaviti bolest Uvenuće karanfila.

Prvi simptomi su žućenje listova i njihovo postepeno sušenje. Najčešće se simptomi šire na bočne grane i izdanke i zahvataju biljku jednostrano. To dovodi do krivljenja biljke. Zaraženo tkivo lako puca.

Ukoliko mlade biljke karanfila budu zaražene one zakržljaju i na kraju propadaju.

Starije biljke karanfila koje su zaražene se lako lome prilikom dodira. Stablo zaražene biljke je šupljo i ispunjava ga micelija gljivice. Korijen truli.

Tokom kišnih godina na zaraženim djelovima se javlja bijela micelijska prevlaka.

Gljivica je stanovnik zemljišta, a zara se ostvaruje kada se u blizini gljivice razvije korijen koji luči materije koje aktiviraju gljivicu. Visoke temperature i velika vlažnost pogoduju širenju ove bolesti. Razlikuju se dvije rase ove gljivice, ali su simptomi isti.

Mjere borbe

Za sjetvu koristiti zdrav supstrat, zdravo sjeme i zdrave sadnice karanfila. 

Biljke sa simptomima uklanjati.

Nakon uklanjanja sterilisati zemljište, plastenik. Plastenik zimi izložiti uticaju niskih temperatura, po mogućnosti unijeti snijeg u plastenik. Mjesto na kome je bila zaražena biljk atretirati bakarnim preparatom ili pripravkom od bijelog luka.

Osnovna mjera je saditi zdrave sadnice karanfila. Samo preventivne mjere imaju efekat. 

Suzbijanje hemijskim sredstvima samo kratkoročno daje rezultate, ali dugoročno utiče na razvoj sojeva koji su otporni na te preparate.

Comments