Rezidba grmova koji cvjetaju tokom proljeća i ljeta


Kerija


Da bi ukrasni grmovi bili ukras dvorišta i plijenili pažnju svojom ljepotom potrebno ih je redovno održavati i orezivati. Svaka vrsta ima svoje zahtjeve što se tiče rezidbe i potrebno je poštovati određena pravila kako bi se rezidba pravilno uradila.

Rezidbom utičemo na dužinu života grma, njegovu vitalnost, reguliše se bujnost, potiče se cvjetanje. Razlikuje se rezidba grmova koji cvjetaju rano u proljeće i rezidba grmova koji cvjetaju tokom ljeta.

Grmovi koji cvjetaju tokom ljeta 

U ovu grupu spadaju: ljetni jorgovan, petoprst, lespedeza, sljezolika i druge vrste. Ovakve vrste cvjetaju na prirastima koji se formiraju tokom proljeća i ljeta i zbog toga se orezuju tokom februara i marta. Na ovaj način grm se rasterećuje suvišnih grana, podmlađuje i omogućava stvaranje prirasta sa cvjetnim pupoljcima koji neće biti oštećeni od niskih temperatura tokom zime. Prošlogodišnje priraste prikratite na 10 do 15cm. Ostavljajte priraste koji imaju dobro razvijene pupoljke. Na ovaj način je najbolje orezivati ljetni jorgovan, dok grančice ljetne suručice i perovskiju zbog lomljivih prirasta sakupite i odrežite bliže tlu da na odrezanom dijelu ostane nekoliko pupoljaka. Sav odrezani materijal kompostirati ili ukloniti od orezanog grma jer je podložan trulenju i razvoju gljivca koje mogu da inficiraju i grm koji uzgajamo.

Grmovi koji cvjetaju tokom ranog proljeća 

U ovu grupu ubrajamo: forsitiju, kukuriku, keriju, ukasnu ribizlu, kalikarpu, pajasmin i druge vrste. Ovakve grmove najbolje je orezivati nakon cvjetanja, jer cvjetne pupoljke formiraju na jednogodišnjim i dvogodišnjim prirastima. Ukoliko se radi o grmovima koji se odlikuju dekorativnim plodovima potrebno je izostaviti rezidbu nakon cvjetanja. Kukurika i kalikarpa su grmovi sa dekorativnim plodovima i na njima je bolje svake četvrte godine uraditi jesenju rezidbu u cilju podmlađivanja grma. Tada se iz grma odstranjuju svi stari prirasti kako bi se grm rasteretio i podmladio. 

Za grmove koji ne stvaraju interesantne plodove dobro je svake treće ili četvrte godine uraditi rezidbu za podmlađivanje grma. Ovo rezidbom se uklanjaju prirasti koji bi doveli do zagušenja grma.

Za sve ove vrste se preporučuje da se prvih godina ne orezuju, a kasnije redovno raditi rezidbe svake godine poslije cvjetanja u cilju održavanja grma i rezidbe svake 3 do 4 godine u cilju podmlađivanja grma. Ukoliko se ne vrši rezidba nakon cvjetanja stvaraju se izdanci koji sve manje cvjetaju i već nakon 4 do 5 godina formiraće se izdanci sa isključivo vegetativnim pupoljcima, odnosno izostaje cvjetanje. Rezidbom nakon cvjetanja intenzivira se stvaranje novih prirasta i na taj način osiguravamo stvaranje cvjetnih pupoljaka i obilno cvjetanje. Prikraćivanje uvijek obaviti na kosi red iznad pupoljka. Ne ostavljati patrljke.

Stare izdanke treba ukanjati sve do osnove. Prilikom rezidbe ne ostavljati dio starog izdanka, jer ga lako naseljavaju prouzrokovači oboljenja.

Comments