Biljke kao malč
Mnoge biljne vrste se koriste kao materijal za malč, ali različite biljne vrste imaju i različit uticaj na zemljište, malčirane biljke, pojavu i djelovanje štetočina i biljnih bolesti.

Najbolji trenutak za malčiranje je proljeće kada se zemlja dovoljno ugrije. Suviše rano malčiranje će usporiti zagrijavanje zemljišta, odložiti sjetvu i sadnju ili može dovesti do propadanja sjemena.

Kada koristimo malč od biljaka treba znati da svejže pokošene biljke ne treba koristiti kao malč. Nakon košnje biljke ostaviti 1 do 2 dana da provenu i malo se prosuše. Ukoliko bi kao malč koristili svježe pokošen biljni materijal to bi privuklo puževe, razne štetočine, razvio bi se proces trulenja koji bi se mogao prenijeti i na gajene biljke i dovesti do njihovog propadanja. Biljni materijal koji se koristi kao mač ne smije da sadrži sjeme, jer bi doprinijeli zasijavanju korova i njegovom širenju.

Neke biljne vrste su pogodnije kao malč materijal zbog svog pozitivnog učinka na gajene biljke.

Kopriva

Kopriva je izuzetno dobar malč materijal, pogoduje mnogim biljkama. Ona sadrži 23% azota, 8% kalijuma, 1% fosfora, mnogo kalcijuma i drugih minerala, mnogo organskih materija. Osim što je malč tokom raspadanja kopriva će biti i đubrivo koje će hraniti uzgajane biljke. U usjevu krompira kopriva ima veliki uticaj na pojavu krompirove zlatice. Zahvaljujući žarnim ćelijama kopriva djeluje na zlatice prilikom izlaska i ulaska u tlo. Zbog žarenja krompirove zlatice izbjegavaju krompirišta koja su malčirana koprivom.

Gavez

Gavez je izuzetno bogat kalijumom i listovi gaveza su odličan malč za biljke koje su veliki portošači kalijuma kao što su krompir i paradajz.

Bijeli luk

Ostaci bijelog luka su odličan malč za kupusnjače, ali i druge povrtnice. Čak i u tankom sloju malč od bijelog luka odbija štetočine kupusnjača, posebno buvača. 

Comments